2% z dane

Venujte 2% z daní tým, ktorí rozvíjajú šport a futbal v našom kraji. Tlačivo (.pdf) Ďakujeme.