2% z dane

Venujte 2% z daní tým, ktorí rozvíjajú šport a futbal v našom kraji.

Ďakujeme.

Zdieľať