Tréneri

šéftréner

Filip Pollák

tréner mužov

Ladislav Dávid

asistent trénera mužov

Tomáš Ligárt

tréner mládeže

Miloš Gallo

tréner mládeže

Zoltán Breuer

tréner U19

Vladislav Vávra

tréner prípraviek

Dušan Pollák

tréner brankárov

Štefan Mišina