Tréneri

šéftréner

Filip Pollák

tréner mužov

Ladislav Dávid

tréner mládeže

Michal Domik

tréner mládeže

Miloš Gallo

tréner mládeže

Michal Gallo

tréner mládeže

Dušan Pollák

tréner brankárov

Štefan Mišina